Logo of New Apostolic Church


Gereja Kerasulan Baru
Indonesia

Glory be to God our Father
Header separator

Syahadat (Pengakuan Kepercayaan) Gereja Kerasulan Baru

  1. Saya percaya kepada Allah, Bapa, Yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi.
  2. Saya percaya kepada Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh dara Maria, menderita di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, masuk ke dalam kerajaan kematian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang-orang mati dan naik ke Surga; Ia duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana Ia akan datang kembali.
  3. Saya percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang tunggal, yang kudus, yang umum dan yang kerasulan, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa-dosa, kebangkitan orang-orang mati dan kehidupan yang kekal.
  4. Saya percaya, bahwa Tuhan Yesus memerintah Gereja-Nya dan untuk itu telah mengutus para Rasul-Nya dan sampai kedatangan-Nya kembali, masih mengutuskan mereka dengan tugas untuk mengajar, untuk mengampuni dosa-dosa di dalam nama-Nya dan untuk membaptis dengan air dan Roh Kudus.
  5. Saya percaya, bahwa mereka yang ditunjukkan oleh Allah untuk suatu jawatan ditahbiskan hanya oleh para Rasul, dan bahwa kuasa penuh, berkat, dan penyucian untuk pelayanan mereka timbul dari Jawatan Rasul.
  6. Saya percaya bahwa Baptisan Suci dengan air adalah langkah pertama kepada pembaharuan seorang manusia di dalam Roh Kudus, dan orang yang dibaptis diterima ke dalam persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan mengakui-Nya sebagai Tuhan mereka.
  7. Saya percaya bahwa Perjamuan Kudus telah dilembagakan oleh Tuhan sendiri untuk peringatan akan kurban tunggal, yang berlaku sepenuhnya dan akan penderitaan yang pahit dan kematian Kristus. Penikmatan Perjamuan Kudus dengan kepatutan menjamin persekutuan hidup dengan Kristus Yesus, Tuhan kita. Perjamuan Kudus ini dirayakan dengan roti tanpa ragi dan anggur; keduanya harus disucikan dan dibagikan oleh seorang pemangku jawatan yang diberi kuasa oleh seorang Rasul.
  8. Saya percaya bahwa mereka yang telah dibaptis dengan air, harus menerima karunia Roh Kudus melalui seorang Rasul, untuk memperoleh keanak-Allahan dan dengan mana prasyarat-prasyarat untuk menjadi anak sulung.
  9. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang kembali sebagaimana Ia telah naik ke Surga dan Ia akan membawa kepada-Nya anak-anak sulung dari orang-orang mati dan hidup, yang menantikan dan dipersiapkan untuk kedatangan-Nya kembali; bahwa setelah perjamuan kawin di Surga Tuhan akan datang lagi ke bumi bersama mereka untuk mendirikan kerajaan damai-Nya dan mereka akan memerintah bersama dengan Tuhan sebagai imamat rajani. Setelah akhir dari kerajaan damai ini, Tuhan akan mengadakan penghakiman terakhir. Kemudian Allah akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru dan tinggal bersama-sama dengan umat-Nya.
  10. Saya percaya, bahwa saya wajib menurut kepada pemerintah duniawi, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum-hukum ilahi.